page4

za blahorečenie otca Ivana

Všemohúci Bože, z hlbín duše sa skláňame pred tvojou božskou velebnosťou. Ďakujeme ti za milosti a dary, ktorými si obdaroval svojho služobníka rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka.
Prosíme ťa, skrze jeho príhovor udeľ nám milosť, o ktorú pokorne prosíme... (teraz prednes svoju prosbu).
Pane, ak je to tvoja vôľa, dopraj nám milosť, aby sme otca Ivana mohli čo najskôr uctievať ako blahoslaveného, lebo od teba pochádza každé dobro a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Prosíme, aby ste všetky milosti obsiahnuté pri modlitbe za blahorečenie otca Ivana oznámili na adresu: Vicepostulátor, Kláštor redemptoristov, Masarykova 35, 071 01 Michalovce.

Bože Vsederžiteľu, iz hlubiny duševnyja pripadajem k tvojej božestvennoj veleľipoťi i blahodarim ťa o blahodaťi i ščedrotach, imiže uščedril jesi raba tvojeho svjaščennomonacha Joanna Ivana Mastiliaka. Molim ťa ubo, molitvami jeho nizposli na ny blahodať, o ňuže smirenno prosim… (nyňi hlaholi prošenije tvoje).
Hospodi, ašče tvoja voľa, uščedri blahodať nam, da čtiti vozmožem vo pervych otca Ivana blažennym, jako ty jesi istočnik vsjakaho blaha i tebi slavu vozsylajem, Otcu i Synu i Svjatomu Duchu, nyňi i prisno, i vo viky vikov, amiň.

Vsemohučij Bože, iz hlubiny dušy sja klaňame pered tvojov božestvenov velikodostojnosťov. Ďakujem ti za blahodati i dary, kotryma jes´ obdarovav svojoho svjaščenoslužyteľa jerejomonacha Joana Ivana Mastilijaka. Molime sja ťi, zošli nam na joho umoľaňa svoju blahodať, o kotru ťa v pokori prosime…(teper´ povisti o što prosiš).
Hospodi, kiď to je tvoja voľa, dožyč nam blahodať, žeby s´me otcja Ivana čim skorše mohli čestovati jak blahoslovlenoho, bo od tebe pochodiť každe dobro, a my tebe, Otcja, Syna, i Svjatoho Ducha proslavľame teper´i navse, i naviky vikiv. Amiň.

Prosba do suhubej ekténie za blahorečenie rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka CSsR

Milosrdný Bože, ktorý pyšným odporuješ, ale pokorným dávaš svoju milosť, prosíme ťa, daj, aby sme tvojho služobníka, rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka, smeli verejne uctievať ako tebou osláveného, vypočuj nás a zmiluj sa.

Bože milostiv, iže hordym protivľajajsja, smirennym že dajaj blahodať svoju, molim ťa, da vozmožno budet nam raba tvojeho svjaščennomonacha Joanna Ivana Mastiliaka javno čtiti tobojou proslavľajemaho. Molimtisja, uslyši i pomiluj.

Miloserdnyj Bože, ty sja od pyšnych odvertaš no pokirnym davaš svoju blahodať. Umoľame ťa, dovoľ, žeby s´me tvojoho svjaščenoslužyteľa, jerejomonacha Joana Ivana Mastilijaka, smilo mohli v našij Cer´kvi čestovati jak tobov proslavlenoho. Prosime ťa, rozmiluj sja i vysluchaj nas.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/2/3/2338686c-ccfe-4490-a69f-18c64e5c1dc2/otecivan.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399