page6

Odhalenie pamätnej tabule

Nižný Hrabovec - 19. 10. 1996

20. výročie smrti

Michalovce - 20. 9. 2009

Konferencia pri príležitosti 20. výročia smrti

Prešov - 26. 10. 2009

100. výročie narodenia, odhalenie busty a pomenovanie námestia

Nižný Hrabovec - 29. 10. 2011

Otvorenie beatifikačného procesu

Prešov - 31. 1. 2015