Modlitwa o beatyfikację ojca Ivana

Wszechmogący Boże, z głębi duszy kłaniamy się przed Twoim Boskim majestatem. Dziękujemy za łaski i dary, którymi obdarzyłeś sługę Twego kapłana zakonnika Jana Ivana Mastiliaka.
Prosimy Cię przez jego wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy… (tu przedstaw swoją prośbę).
Panie, jeżeli taka jest Twoja wola, daj nam tę łaskę, abyśmy jak najrychlej mogli czcić ojca Ivana jako błogosławionego, albowiem od Ciebie pochodzi każde dobro, my oddajemy chwałę Ojcu, Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Prosimy, abyście wszelkie łaski otrzymane przez tę modlitwę o beatyfikację ojca Ivana zgłaszali na adres: Vicepostulátor, Kláštor Redemptoristov, Masarykova 35, 071 01 Michalovce.

Bože Vsederžiteľu, iz hlubiny duševnyja pripadajem k tvojej božestvennoj veleľipoťi i blahodarim ťa o blahodaťi i ščedrotach, imiže uščedril jesi raba tvojeho svjaščennomonacha Joanna Ivana Mastiliaka. Molim ťa ubo, molitvami jeho nizposli na ny blahodať, o ňuže smirenno prosim… (nyňi hlaholi prošenije tvoje).
Hospodi, ašče tvoja voľa, uščedri blahodať nam, da čtiti vozmožem vo pervych otca Ivana blažennym, jako ty jesi istočnik vsjakaho blaha i tebi slavu vozsylajem, Otcu i Synu i Svjatomu Duchu, nyňi i prisno, i vo viky vikov, amiň.

Vsemohučij Bože, iz hlubiny dušy sja klaňame pered tvojov božestvenov velikodostojnosťov. Ďakujem ti za blahodati i dary, kotryma jes´ obdarovav svojoho svjaščenoslužyteľa jerejomonacha Joana Ivana Mastilijaka. Molime sja ťi, zošli nam na joho umoľaňa svoju blahodať, o kotru ťa v pokori prosime…(teper´ povisti o što prosiš).
Hospodi, kiď to je tvoja voľa, dožyč nam blahodať, žeby s´me otcja Ivana čim skorše mohli čestovati jak blahoslovlenoho, bo od tebe pochodiť každe dobro, a my tebe, Otcja, Syna, i Svjatoho Ducha proslavľame teper´i navse, i naviky vikiv. Amiň.

Dodatkowa prośba do litanii błagalnej o beatyfikację kapłana zakonnika Jana Ivana Mastiliaka CSsR

Miłosierny Boże, który pysznych uniżasz, a pokornym dajesz swą łaskę, prosimy Cię, abyśmy Twojego sługę kapłana zakonnika Jana Ivana Mastiliaka mogli otwarcie czcić jako przez Ciebie wsławionego, wysłuchaj nas i zmiłuj się.

Bože milostiv, iže hordym protivľajajsja, smirennym že dajaj blahodať svoju, molim ťa, da vozmožno budet nam raba tvojeho svjaščennomonacha Joanna Ivana Mastiliaka javno čtiti tobojou proslavľajemaho. Molimtisja, uslyši i pomiluj.

Miloserdnyj Bože, ty sja od pyšnych odvertaš no pokirnym davaš svoju blahodať. Umoľame ťa, dovoľ, žeby s´me tvojoho svjaščenoslužyteľa, jerejomonacha Joana Ivana Mastilijaka, smilo mohli v našij Cer´kvi čestovati jak tobov proslavlenoho. Prosime ťa, rozmiluj sja i vysluchaj nas.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/2/3/2338686c-ccfe-4490-a69f-18c64e5c1dc2/otecivan.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399