Grekokatolików połączyły w Preszowie trzy wydarzenia jednego dnia.
P:3, 31. 01. 2015 20:12, DOM
Preszow, 31 stycznia (TK KBS). W sobotę 31 stycznia w Preszowie spotkali się greckokatoliccy biskupi, księża zakonni, siostry zakonne, seminarzyści i wierni świeccy, a wszystko to z trzech powodów. Po pierwsze, przybyli, aby dziękować Bogu w siódmą rocznicę wyniesienia Kościoła greckokatolickiego na Słowacji do rangi Kościoła metropolitalnego sui iuris, którego dokonał papież Benedykt XVI 30 stycznia 2008 roku. Drugim powodem było świętowanie metropolitalnej pielgrzymki osób konsekrowanych w Roku Życia Konsekrowanego, ogłoszonego przez ojca świętego Franciszka. Trzecim powodem było oficjalne otworzenie procesu poświęconego badaniu życia i heroiczności cnót oraz sławy świętości Sługi Bożego kapłana zakonnika Jana Ivana Mastiliaka CSsR.
Dzień świętowania rozpoczął się Świętą Liturgią w katedrze św. Jana Chrzciciela w Preszowie, której przewodniczył arcybiskup i metropolita preszowski Jan Babjak SJ razem z koszyckim biskupem diecezjalnym Milanem Chauturą CSsR, bratysławskim biskupem diecezjalnym Petrem Rusnakiem, biskupem pomocniczym preszowskim Milanem Lachem SJ, emerytowanym biskupem pomocniczym praskim Janem Eugenem Kočišem i kilkudziesięcioma księżmi.
W homilii bp Jan Babiak SJ mówił między innymi o Kościele greckokatolickim na Słowacji, który jeszcze w dawnej Czechosłowacji był zakazany w latach 1950-1968, a do roku 1989 władze państwowe jedynie go tolerowały. Mówił: „Za to, że jesteśmy tutaj, możemy być wdzięczni Bożej łasce i opiece Przeświętej Bogurodzicy, którą czcimy. Wszystkie minione i obecne cierpienia nie są niczym innym, jak tylko przejawem Bożej łaski. Nie wiem, czy z okazji siódmej rocznicy metropolii uświadamiamy sobie dobrze, że tych, których świat odrzucił na śmietnik, Pan swoją miłością wywyższył. Uczynił to z jednego powodu: abyśmy nauczyli się służyć Bogu i bliźnim”. Następnie przemówił do osób konsekrowanych – księżom i siostrom zakonnym powiedział, że podstawą życia zakonnego jest posłuszeństwo. „Dla świata jest ono nie do przyjęcia, jednak to jest kłamstwo i taktyka złego, który mówi: Nie będę służył! Łatwo nas zwycięży, jeżeli będziemy polegać tylko na sobie i na swoim rozumie”. O ojcu Janie Mastiliaku CSsR wyraził się: „Był bardzo wykształconym i pobożnym redemptorystą. Komuniści bardzo się go bali; nie dlatego, że był postawny, lecz dlatego, że był wielki i silny duchem. Znałem go 5 lat, kiedy byłem księdzem tu w Preszowie. Pomagał wskrzeszać nasz Kościół, był niestrudzonym spowiednikiem, formował kapłanów, zakonników, tłumaczył książki… Odczuwałem od niego łaskę, pokorę i gotowość służenia. Jestem bardzo szczęśliwy, że dziś oficjalnie zaczyna się proces badania jego życia i cnót”.
Program kontynuowany był w auli Greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Preszowie podczas uroczystego spotkania, które składało się z dwóch części. Pierwszą część stanowiły inauguracyjne obrady trybunału, podczas których oficjalnie otwarto na poziomie archidiecezjalnym proces poświęcony badaniu życia, heroiczności cnót oraz sławy świętości Sługi Bożego Jana Ivana Mastiliaka CSsR, które przebiegały według kościelnych przepisów przewidzianych na tę okazję. Na początku arcybiskup preszowski i metropolita Jan przywitał wszystkich biskupów, kapłanów, zakonników i siostry zakonne, zaproszonych krewnych oraz rodaków ojca Mastiliaka z Nižného Hrabovca, a także wezwanych świadków. Podkreślił, że to nie jest jeszcze beatyfikacja, lecz początek badania życia i cnót. Zaprosił wszystkich, aby proces wspierali modlitwą, zaś członków trybunału i komisji oraz świadków poprosił, aby zeznawali w tej sprawie swobodnie i zgodnie z prawdą. „Wierzę, że Pan będzie nas prowadził, a jeżeli taka będzie Jego wola, będziemy mogli tę sprawę posunąć do następnej fazy” – powiedział eminencja Jan. Wicepostulatorem procesu jest o. Atanáz Mandzák CSSR. W skład trybunału wchodzą: arcybiskup preszowski i metropolita, który wyznaczył swojego zastępcę – delegata arcybiskupiego, którym jest o. Jaroslav Pasok; promotorem sprawiedliwości jest o. Miloš Galajda, notariuszem jest o. Peter Lach, a notariuszem pomocniczym jest o. Matus Verba. Jednocześnie zamianowano dwie komisje: komisja ekspertów ds. teologicznych oraz komisja ekspertów ds. historycznych i archiwistycznych. Po przyjęciu dekretów i przysiędze wyznaczono datę pierwszej rozprawy, a także wskazano świadka, który zostanie przesłuchany. Drugą część uroczystego zgromadzenia stanowiło spotkanie osób konsekrowanych, których przybyło ponad 100. Wysłuchali oni interesującej konferencji klauzurowej siostry redemptorystki Aleny Hutňanowej OSsR na temat: Konsekrowani – współuczestnicy Bożego życia. W greckokatolickim Kościele na Słowacji działają: Zakon św. Bazylego Wielkiego – ojcowie bazylianie, Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela – ojcowie redemptoryści, Zakon Sióstr św. Bazylego Wielkiego – siostry bazylianki, Kongregacja Sióstr Służebnic Panny Maryi Niepokalanej – siostry służebnice, Zakon Najświętszego Odkupiciela – klauzurowe siostry redemptorystki. Jednocześnie grekokatolicy ze Słowacji obecni są […] w Towarzystwie Jezusowym i w niektórych innych wspólnotach zakonnych. Po wspólnej dyskusji zakonników i sióstr zakonnych spotkanie zakończyło się wspólnotowym obiadem w Greckokatolickim Seminarium Diecezjalnym Błogosławionego Biskupa Pavla Petra Gojdiča w Preszowie.
Grekokatolicy w ten wyjątkowy sposób – wspólną metropolitalną pielgrzymką osób konsekrowanych i otwarciem procesu badania życia i cnót Sługi Bożego Jana Ivana Mastiliaka CSsR – wspominali siódmą rocznicę wywyższenia Kościoła greckokatolickiego na Słowacji do rangi Kościoła metropolitalnego sui iuris.
TK KBS napisał: Ľubomír Petrik (tłum. Miroslav Liška CSsR)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/2/3/2338686c-ccfe-4490-a69f-18c64e5c1dc2/otecivan.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399